In de DAN Advanced oxygen provider cursus leren we de vaardigheden aan voor het toedienen van zuurstof aan niet-ademende slachtoffers met een MTV (Manually Triggered Ventilator) en/of BVM (AmbuBallon). We doen dit in een mix van theorie en praktijk, waarbij alle vaardigheden ingeoefend worden aan de hand van scenario's en rollenspelen.

Deze cursus geeft geen complete training voor reanimatie !

Kostprijs: 75 euro (incl. cursuskit & brevetatie)


Vereisten vooraf:
 • Min. 10 jaar oud
 • In het bezit van een geldig reanimatiediploma (Primary Care - Max. 24 maanden oud)
 • DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (max. 24 maanden oud)


Wat kan je na afloop van de cursus:
 • De instructies voor het verstrekken van zuurstof aan de niet-ademende gewonde duiker op te noemen.
 • De ideale concentraties zuurstof te noemen en de factoren die ze kunnen beïnvloeden.
 • De MTV en/of AmbuBallon te inspecteren.
 • De omstandigheden uiteen te zetten waarin de MTV en/of de AmbuBallon gebruikt kunnen worden.
 • De instructies voor beademingen met de MTV en/of AmbuBallon te noemen.
 • De potentiële problemen met betrekking tot het gebruik van de MTV en/of AmbuBallon te noemen.
 • De overwegingen voor effectieve beademingen met de MTV en/of AmbuBallon te noemen.
 • De kenmerken van een effectieve beademing met behulp van een MTV en/of AmbuBallon te beschrijven.
 • De te volgen stappen voor reiniging, desinfectering en onderhoud van de MTV en/of AmbuBallon uit te leggen.
 • Een Omgevingsveiligheid Beoordeling uit te voeren. De stappen van het uitvoeren van een Omgevingsveiligheid Beoordeling te noemen.
 • De Ademweg, Ademhaling en Circulatie (ABC's) van een gewonde duiker te beoordelen.
 • Een zorgzame houding te laten zien tegenover een duiker die ziek of gewond wordt.
 • De luchtweg te openen en de ademhaling van een gewonde duiker te onderhouden (voer beademingen uit).
 • De MTV en/of AmbuBallon uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten.
 • De juiste techniek om de MTV en/of AmbuBallon voor gebruik te testen te demonstreren.
 • De MTV en/of AmbuBallon te gebruiken om een niet-ademende duiker te beademen (tijdens de training wordt dit gedaan op een pop)
 • De MTV te gebruiken om zuurstof toe te dienen aan ademende duikers.