In een praktische workshop gaan we we volgende vaardigheden doornemen aan de hand van rollenspelen en scenario's, zodat elke deelnemer voldoende vaardigheid en zelfvertrouwen ontwikkeld om hulp de verlenen aan duikers die verwond zijn door gevaarlijke zeedieren. Elke deelnemer moet onderstaande vaardigheden onder de knie hebben:
 • Beoordeling van de omgeving en veiligheid
 • Stelpen van uitwendige bloedingen
 • Shockbehandeling
 • Wondbehandeling
 • Druk-immobilisatietechniek
 • Nood-Assistentieplan
Deze cursus geeft geen complete training in reanimatie of (duik)reddingen.

Kostprijs: 75 euro (incl. cursuskit en brevetatie)


Vereisten vooraf:
 • Min. 10 jaar oud
 • In het bezit van een geldig reanimatiediploma, bvb. BLS (Primary Care - Max. 24 maanden oud)
 • Eerste hulp training, bvb EFR (Secondary Care - Max. 24 maanden oud)


Wat kan je na afloop van de cursus:
 • Vier soorten verwondingen door gevaarlijke zeedieren te identificeren
 • Tenminste vijf giftige zeedieren te noemen
 • Vijf algemene tekens van contact met gif te noemen
 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een verwonding door een giftig zeedier
 • Tenminste drie zeedieren te noemen die een duiker kunnen bijten
 • Twee algemene waarschuwingstekenen te noemen van een beet door een zeedier
 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een bijtverwonding door een zeedier
 • Tenminste drie zeedieren te noemen die irritaties bij duikers kunnen geven
 • Tenminste vier algemene waarschuwingstekenen van irritaties te noemen
 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor behandeling van het aanraken van onderwaterleven
 • Twee algemene soorten zeevoedselvergiftiging te identificeren
 • Tenminste drie vissoorten te noemen die zeevoedselvergiftiging kunnen geven
 • Drie algemene waarschuwingstekenen te geven van zeevoedselvergiftiging
 • De reden te geven waarom onderzoek door een arts nodig is wanneer er aan zeevoedselvergiftiging wordt gedacht
 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor de behandeling bij verdenking van zeevoedselvergiftiging
 • Een Veiligheid Omgeving Beoordeling uit te voeren
 • De stappen op te noemen om een omgeving veiligheid beoordeling uit te voeren
 • De Ademweg, Beademing en Circulatie (ABC’s) van een gewonde duiker uit te voeren
 • Een zorgzame houding te laten zien t.o.v. een duiker die ziek of gewond is
 • De luchtweg open te houden en de Ademhaling te bewaken (Beademing uitvoeren) bij een gewonde duiker
 • Het belang van extra zuurstof als eerste hulp maatregel voor gewonde duikers te beschrijven
 • De technieken te demonstreren voor het onder controle brengen van bloedingen, waaronder directe druk, omhoogbrengen en het gebruik van drukverbanden en drukpunten
 • Drukpunten te localiseren en toe te passen voor het onder controle brengen van externe bloedingen
 • Verbanden aan te leggen om wonden veroorzaakt door gevaarlijke zeedieren te behandelen
 • Een doorgaande beoordeling en shockbehandeling te demonstreren
 • Drukimmobilisatietechniek te demonstreren.
 • De onderdelen van een Noodassistentieplan op te noemen.
 • Tenminste vijf technieken of richtlijnen op te noemen die de kans op verwonding door gevaarlijke zeedieren verminderen